Analizy Geostatystyczne

Liczby nie kłamią

zegar

2 dni

kursanci

3-6

moneta

680,00 zł/dzień

*zniżki do 50%
*dofinansowanie

Czas
trwania:
2 dni

Ilość
osób:
3-6

Cena
680,00 zł
/dzień

Najbliższy
termin:

O szkoleniu

Szkolenie Geostatystyka w GIS zostało opracowane z myślą o specjalistach z różnych dziedzin, którzy stosują metody geostatystyczne do modelowania rozkładu przestrzennego zjawisk w oparciu o dane różnego pochodzenia.Dla kogo

Kurs jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników GIS. Zapraszamy do udziału również wszystkich operatorów GIS, którzy nie mają doświadczenia w stosowaniu metod geostatystycznych, a chcieliby poszerzyć swoje kwalifikacje.Cele kursu

Uczestnicy kursu mają możliwość zapoznania się z podstawowymi pojęciami z zakresu geostatystyki oraz zdobycia praktycznych umiejętności tworzenia map rozkładu przestrzennego wybranych zjawisk na podstawie danych punktowych. Kurs realizowany jest z wykorzystaniem oprogramowania komercyjnego (ESRI ArcGIS Desktop) oraz darmowego (ILWIS Open, SAGA GIS), ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających ze zintegrowania metod statystyki przestrzennej oraz narzędzi GIS w jednym środowisku.Tematyka kursu

 • Przygotowanie danych wejściowych do pracy – konwersja danych do formatu GIS;
 • Zapoznanie się z funkcjonalnością rozszerzenia Geostatistical Analyst programu ArcGIS Desktop:
  • Rozpoznanie charakterystyki danych wejściowych z wykorzystaniem narzędzi wstępnej analizy eksploracyjna danych (ESDA);
  • Dobór metod interpolacji przestrzennej w zależności od specyfiki danych — charakterystyka deterministycznych i stochastycznych metod interpolacji przestrzennej dostępnych z poziomu ArcGIS Geostatistical Analyst;
  • Poznanie zasad parametryzacji różnych modeli interpolacyjnych z uwzględnieniem własności danych;
  • Interpolacja oraz ekstrapolacja przestrzenna danych;
  • Weryfikacja i porównanie wyników estymacji przestrzennej przeprowadzonej różnymi metodami – ocena dokładności modelowania geostatystycznego;
  • Omówienie właściwości wynikowej warstwy geostatystycznej oraz sposobów jej transformacji do warstwy rastrowej lub wektorowej.
 • Demonstracja możliwości wykorzystania darmowego oprogramowania GIS (ILWIS Open, SAGA GIS) w zakresie estymacji rozkładu przestrzennego danych punktowych;
 • Opracowanie kompozycji map wynikowych – zasady tworzenia map izoliniowych;
 • Automatyzacja procesu tworzenia map izoliniowych z wykorzystaniem aplikacji ArcGIS Model Builder.


Instruktorzy

Nasi instruktorzy to praktycy, wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej — twórcy oraz aktywni użytkownicy oprogramowania GIS. Szkolenia prowadzimy od 2004 roku i niezmiennie cieszą się one popularnością oraz wysokimi ocenami uczestników. Na przestrzeni lat z naszych kursów korzystali pracownicy administracji publicznej, instytucji naukowych, firm i przedsiębiorstw oraz osoby prywatne.W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Indywidualne stanowisko pracy, zapewniamy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie;
 • Zajęcia w trybie warsztatowym, w małych grupach (maksymalnie 6 kursantów na 1 instruktora — co pozwala na indywidualne podejście i dopasowanie prowadzenia zajęć do potrzeb każdego uczestnika szkolenia)

pobierz/drukuj informacje

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go e-mailem na adres szkolenia@smallgis.pl.
Kontakt pod numerami telefonu: +48 506 640 536 i +48 506 640 759.


pobierz formularz zgłoszenia

wszystkie szkolenia