Analizy przestrzenne (przy użyciu 3D i Spatial Analyst)

Jak opanować przestrzeń?

zegar

3 dni

kursanci

3-6

moneta

680,00 zł/dzień

*zniżki do 50%
*dofinansowanie

Czas
trwania:
3 dni

Ilość
osób:
3-6

Cena
680,00 zł
/dzień

Najbliższy
termin:

O szkoleniu

Podczas szkolenia Analizy Przestrzenne przy użyciu 3d i Spatial Analyst uczestnik zapozna się z funkcjonalnością rozszerzeń programu ArcGIS Desktop, takich jak Spatial Analyst oraz 3D Analyst, umożliwiającymi wykonanie zaawansowanych analiz na danych ciągłych (rastrach, modelach TIN).Dla kogo

Kurs przeznaczony jest dla użytkowników GIS, którzy posiadają doświadczenie w pracy w środowisku ArcGIS lub uczestniczyli we wcześniejszych szkoleniach.Cele kursu

 • Tworzenie i edycja modeli TIN;
 • Konwersja między rodzajami danych;
 • Generowanie pochodnych modeli wysokościowych, generowanie warstwic,
 • Interpolacja danych przestrzennych;
 • Reklasyfikacja obrazów rastrowych;
 • Wykorzystanie narzędzi algebry map rastrowych do tworzenia własnych wyrażeń;
 • Tworzenie map pokrycia terenu;
 • Wyznaczenie lokalizacji nowej drogi;
 • Pomiar gęstości zjawiska na mapie;
 • Wykonanie statystyk obrazów rastrowych;
 • Generowanie potencjalnej sieci rzecznej.


Tematyka kursu

 • Modele ciągłe: rodzaje danych przestrzennych, modele TIN, obrazy rastrowe, zastosowanie i wykorzystanie tych danych;
 • Modele TIN: tworzenie modeli TIN, triangulacja, składowe modelu, edycja modeli przestrzennych w postaci nieregularnych siatek trójkątów;
 • Pochodne modeli wysokościowych: mapa spadków, mapa nachyleń, relief cieniowany, izolinie;
 • Interpolacja danych: różne metody interpolacji: interpolacja metodą najbliższego sąsiedztwa, odwrotnych ważonych odległości, krzywa wygładzania, topo, kriging;
 • Reklasyfikacja danych rastrowych: metody podziału na klasy, optymalny dobór ilości klas, wykorzystanie klasyfikacji, prezentacja reklasyfikowanych danych, statystyka danych po klasyfikacji.


Instruktorzy

Nasi instruktorzy to praktycy, wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej — twórcy oraz aktywni użytkownicy oprogramowania GIS. Szkolenia prowadzimy od 2004 roku i niezmiennie cieszą się one popularnością oraz wysokimi ocenami uczestników. Na przestrzeni lat z naszych kursów korzystali pracownicy administracji publicznej, instytucji naukowych, firm i przedsiębiorstw oraz osoby prywatne.W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Indywidualne stanowisko pracy, zapewniamy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie;
 • Zajęcia w trybie warsztatowym, w małych grupach (maksymalnie 6 kursantów na 1 instruktora — co pozwala na indywidualne podejście i dopasowanie prowadzenia zajęć do potrzeb każdego uczestnika szkolenia)

pobierz/drukuj informacje

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go e-mailem na adres szkolenia@smallgis.pl.
Kontakt pod numerami telefonu: +48 506 640 536 i +48 506 640 759.


pobierz formularz zgłoszenia

wszystkie szkolenia