Edycja i Analizy w GIS część I

Narzędzia to podstawa

zegar

3 dni

kursanci

3-6

moneta

680,00 zł/dzień

*zniżki do 50%
*dofinansowanie

Czas
trwania:
3 dni

Ilość
osób:
3-6

Cena
680,00 zł
/dzień

Najbliższy
termin:

O szkoleniu

Podczas szkolenia każdy z uczestników nauczy się, m.in. zarządzać tabelą atrybutów, wykonywać nowe operacje związane z atrybutami przestrzennymi na klasach geometrycznych i rastrach, a także automatyzować procesy przy użyciu narzędzia ModelBuilder. Wykorzystywane podczas szkolenia narzędzia wymagają licencji ArcGIS for Desktop Standard.Dla kogo

Kurs dedykowany jest osobom, które ukończyły „Podstawy GIS” lub posiadają elementarną wiedzę i umiejętności z obsługi oprogramowania ArcGIS.Cele kursu

 • Poznanie funkcjonalności Tabeli Atrybutów;
 • Umiejętność wykonywania analiz danych wektorowych i tworzenie zapytań SQL do bazy danych;
 • Kontrola i poprawianie podstawowych błędów geometrycznych obiektów;
 • Opanowanie metod edycji topologicznej obiektów;
 • Analiza i poprawa topologii danych;
 • Wykorzystanie narzędzi dopasowania przestrzennego danych;
 • Poznanie najczęściej stosowanych operacji na geometrii i  atrybutach obiektów, uwzględniających relacje przestrzenne między obiektami;
 • Tworzenie stref buforowych wokół obiektów;
 • Praca z rastrami;
 • Tworzenie zaawansowanych etykiet obiektów;
 • Tworzenie własnych styli i symboli w ArcGIS
 • Zapoznanie się z narzędziem ModelBuilder.


Tematyka kursu

 • Tabela Atrybutów: tworzenie i usuwanie pól atrybutowych, typy pól, kalkulator pola, skrypty VBA, obliczanie geometrii, statystyki, relacje i złączenia atrybutowe tabel, złączenia przestrzenne tabel, selekcja w tabelach, eksport tabel;
 • SQL – struktura języka, operatory, przykładowe zapytania;
 • Selekcja przestrzenna obiektów;
 • Sprawdzanie i naprawa geometrii – narzędzia: Sprawdź geometrię (Check Geometry)Napraw geometrię (Repair Geometry);
 • Topologia mapy – edycja topologiczna, budowa i kontrola topologii, poprawa błędów topologicznych;
 • Dopasowanie przestrzenne danych – metody dopasowania przestrzennego obiektów, uzgadnianie styków, łączniki dopasowania, przenoszenie atrybutów;
 • Analizy ekstrakcji i nakładania obiektów w Skrzynce Narzędziowej (Toolbox) – operacje: Wytnij (Clip), Przetnij (Intersect), Sumuj (Union);
 • Łączenie danych – operacje Dołącz (Append)Połącz (Merge);
 • Generalizacja danych – operacja Agreguj (Dissolve);
 • Analizy bliskości – narzędzia: Buforowanie (Buffer), Buforowanie Wielopierścieniowe (Multiple Ring Buffer);
 • Operacje na rastrach: wpasowanie, rektyfikacja, mozaikowanie, przycinanie;
 • Zaawansowana obsługa etykiet: klasy etykiet, zapytania SQL, wyrażenia VBA, priorytety etykiet, wagi etykiet, blokowanie etykiet, zamiana etykiet na opisy;
 • Style w ArcGIS – menedżer stylów, podłączanie stylów, eksport stylów, tworzenie nowych stylów, tworzenie symboli, modyfikacja symboli, kopiowanie symboli;
 • ModelBuilder – opis narzędzia, tworzenie własnych modeli, tryb wsadowy (Batch).


Instruktorzy

Nasi Instruktorzy to praktycy, wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej — twórcy oraz aktywni użytkownicy oprogramowania GIS. Szkolenia prowadzimy od 2004 roku i niezmiennie cieszą się one popularnością oraz wysokimi ocenami uczestników. Na przestrzeni lat z naszych kursów korzystali pracownicy administracji, instytucji naukowych, firm i przedsiębiorstw oraz osoby prywatne.W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Indywidualne stanowisko pracy, zapewniamy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie;
 • Zajęcia w trybie warsztatowym, w małych grupach (na jednego instruktora przypada maksymalnie 6 kursantów — co pozwala na indywidualne podejście i dopasowanie prowadzenia zajęć do potrzeb każdego uczestnika szkolenia)

pobierz/drukuj informacje

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go e-mailem na adres szkolenia@smallgis.pl.
Kontakt pod numerami telefonu: +48 506 640 536 i +48 506 640 759.


pobierz formularz zgłoszenia

wszystkie szkolenia