Edycja i Analizy w GIS część II

Poznaj ArcGIS jeszcze lepiej!

zegar

2 dni

kursanci

3-6

moneta

680,00 zł/dzień

*zniżki do 50%
*dofinansowanie

Czas
trwania:
2 dni

Ilość
osób:
3-6

Cena
680,00 zł
/dzień

Najbliższy
termin:

O szkoleniu

Kurs ten jest rozszerzeniem zagadnień ze szkolenia „Edycja i Analizy w GIS część I”. W całości poświęcony jest funkcjom dostępnym w Skrzynkach Narzędziowych (ArcToolbox), przy czym część z nich wymaga licencji na poziomie ArcGIS for Desktop Standard / Advanced.Dla kogo

Kurs dedykowany jest osobom, które ukończyły kurs Podstawy GIS lub posiadają elementarną wiedzę i umiejętności z obsługi oprogramowania ArcGIS.Cele kursu

 • Poznanie kolejnych narzędzi dostępnych w ArcGIS, analiz bliskości, ekstrakcji i nakładania obiektów;
 • Zastosowanie podstawowych narzędzi analiz statystycznych danych;
 • Generalizacja danych;
 • Prezentacja prostych, ale przydatnych operacji na obiektach geometrycznych;
 • Zarządzanie tabelą atrybutów z poziomu Skrzynki Narzędziowej (Toolbox);
 • Kopiowanie, usuwanie, modyfikacja danych;
 • Porównywanie danych;
 • Praca z warstwami w ArcGIS.


Tematyka kursu

 • Analizy Bliskości: Bliskość (Near), Generuję Tabelę Bliskości (Generate Near Table), Odległość między punktami (Point Distance), Poligony Thiessena (Create Thiessen Polygons);
 • Analizy Ekstrakcji: Rozdziel (Split), Wybierz (Select), Wybór Tabeli (Table Select);
 • Analizy nakładania: Aktualizuj (Update), Symetryczna Różnica (Symmetrical Difference), Usuwanie (Erase), Wybierz Identyczne (Identity), Złączenie Przestrzenne (Spatial Join);
 • Podstawowe analizy statystyczne: Częstotliwość (Frequency), Statystyka sumaryczna (Summary Statistics);
 • Generalizacja danych: Agreguj Poligony (Aggregate Polygons), Eliminuj (Eliminate), Uprość Budynek (Simplify Building), Uprość Linię (Simplify Line), Uprość Poligon (Simplify Polygon), Wygładź Linię (Smooth Line), Wygładź Poligon (Smooth Polygon), Zwiń podwójne linie do linii środkowej (Collapse Dual Lines To Centerline);
 • Operacje geometryczne na obiektach: Dodaj współrzędne X,Y ( XY Coordinates), Kopiuj obiekty (Copy Features), Obiekt do Linii (Feature to Line), Obiekt do Poligonu (Feature to Polygon), Obiekt do Punktu (Feature to Point), Obwiednia Obiektu do Poligonu (Feature Envelope to Polygon), Podziel linię w wierzchołkach (Split Line at Vertices), Poligon do Linii (Polygon to Line), Umożliwiaj zmianę wartości Z w klasie obiektów z dostępną opcją wartosci Z (Adjust 3D Z), Usuń obiekty (Delete Features), Wieloczęściowy do Jednoczęsciowego (Multipart to Singlepart), Wierzchołki Obiektu do Punktów (Feature Vertices to Points);
 • Operacje na tabelach: Kopiuj Wiersze (Copy Rows), Pobierz Liczbę (Get Count), Przestaw Tabelę (Pivot Table), Usuń Wiersze (Delete Rows), Utwórz Tabelę (Create Table), Dodaj Złączenie (Add Join), Pole Złączenia (Add Join), Usuń Złączenie (Remove Join), Dodaj Pole (Add Field), Nadaj polu wartość domyślną (Assign Default to Field), Oblicz Pole (Calculate Field), Usuń Pole (Delete Field);
 • Podstawowe operacje na danych w Skrzynce Narzędziowej: Kopiuj (Copy), Oblicz wartość (Calculate value), Przyłącz Gałąź (Merge), Usuń (Delete), Wybierz Dane (Select Data), Zmień nazwę (Rename);
 • Porównywanie danych: Porównanie Obiektów (Deature Compare), Porównanie Plików (File Compare), Porównanie Rastra (Raster Compare), Porównanie Tabel (Table Compare), Porównanie TIN (TIN Compare);
 • Zarządzanie warstwami: Użyj symbolizacji z warstwy (Apply Symbology From Layer), Wykonaj warstwę wektorową (Make Feature Layer), Utwórz warstwę Image Server (Make Image Server Layer), Wykonaj warstwę katalogu rastrów (Make Raster Catalog Layer), Wykonaj warstwę rastrową (Make Raster Layer), Wykonaj widok tabeli (Make Table View), Utwórz warstwę WCS (Make WCS Layer), Wykonaj warstwę XY zdarzeń (Make XY Event Layer), Zapisz do pliku warstwy (Save To Layer File), Wybierz warstwę według atrybutów (Select Layer By Attribute), Wybierz warstwę według położenia (Select Layer By Location).


Instruktorzy

Nasi instruktorzy to praktycy, wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej — twórcy oraz aktywni użytkownicy oprogramowania GIS. Szkolenia prowadzimy od 2004 roku i niezmiennie cieszą się one popularnością oraz wysokimi ocenami uczestników. Na przestrzeni lat z naszych kursów korzystali pracownicy administracji publicznej, instytucji naukowych, firm i przedsiębiorstw oraz osoby prywatne.W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Indywidualne stanowisko pracy, zapewniamy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie;
 • Zajęcia w trybie warsztatowym, w małych grupch (maksymalnie 6 kursantów na 1 instruktora - co pozwala na indywidualne podejście i dopasowanie prowadzenia zajęć do potrzeb każdego uczestnika szkolenia)

pobierz/drukuj informacje

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go e-mailem na adres szkolenia@smallgis.pl.
Kontakt pod numerami telefonu: +48 506 640 536 i +48 506 640 759.


pobierz formularz zgłoszenia

wszystkie szkolenia