Modelowanie Danych w Geobazach

Baza danych - to trzeba dobrze rozegrać

zegar

2 dni

kursanci

3-6

moneta

680,00 zł/dzień

*zniżki do 50%
*dofinansowanie

Czas
trwania:
2 dni

Ilość
osób:
3-6

Cena
680,00 zł
/dzień

Najbliższy
termin:

O szkoleniu

Kurs Modelowanie Danych w  Geobazach przeznaczony jest dla profesjonalnych użytkowników aplikacji GIS, podczas którego kursanci nabędą niezbędne umiejętności tworzenia geobaz oraz zapoznają się z  ich zaawansowanymi funkcjonalnościami, takimi jak: utrzymywanie integralności danych poprzez definiowanie odpowiednich słowników w  postaci domen czy podtypów atrybutowych, budowanie prostych oraz złożonych klas relacji, tworzenie reguł kontrolnych topologii danych.Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do profesjonalnych użytkowników aplikacji GIS, którzy już są lub w  przyszłości będą menadżerami baz danych przestrzennych. Jest to szkolenie dla osób wykorzystujących zaawansowaną funkcjonalność geobaz w  czasie realizacji projektów.Cele kursu

 • Zapoznanie się z  profesjonalnymi metodami zapisu danych przestrzennych;
 • Nabycie umiejętności wykorzystania funkcji udostępnianych przez geobazy do optymalizacji procesu zbierania danych;
 • Zapoznanie się z  narzędziami kontroli danych – kontrola topologii.


Tematyka kursu

 • Charakterystyka geobaz;
 • Budowanie geobaz z  wykorzystaniem funkcji usprawniających zarządzanie danymi:
  • Zakładanie geobazy;
  • Domeny i  podtypy atrybutowe;
 • Relacje w  geobazach:
  • Tworzenie relacji;
  • Określanie reguł i  własności relacji;
 • Dane w  geobazie:
  • Dane rastrowe (m.in. Raster Katalog);
  • Dane wektorowe – zasilanie struktur geobazy danymi wektorowymi);
 • Topologia:
  • Edycja topologiczna klas obiektów (topologia mapy);
  • Budowa, kontrola i  poprawa topologii;
 • Dopasowanie przestrzenne:
  • Dopasowanie przestrzenne obiektów;
  • Przenoszenie atrybutów;
  • Wpasowanie danych z  pliku DXF o  nieznanym układzie współrzędnych.


Instruktorzy

Nasi instruktorzy to praktycy, wykwalifikowani specjaliści z  zakresu Systemów Informacji Przestrzennej — twórcy oraz aktywni użytkownicy oprogramowania GIS. Szkolenia prowadzimy od 2004 roku i  niezmiennie cieszą się one popularnością oraz wysokimi ocenami uczestników. Na przestrzeni lat z  naszych kursów korzystali pracownicy administracji publicznej, instytucji naukowych, firm i przedsiębiorstw oraz osoby prywatne.W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Indywidualne stanowisko pracy, zapewniamy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie;
 • Zajęcia w  trybie warsztatowym, w  małych grupach (maksymalnie 6 kursantów na 1 instruktora — co pozwala na indywidualne podejście i  dopasowanie prowadzenia zajęć do potrzeb każdego uczestnika szkolenia)

pobierz/drukuj informacje

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go e-mailem na adres szkolenia@smallgis.pl.
Kontakt pod numerami telefonu: +48 506 640 536 i +48 506 640 759.


pobierz formularz zgłoszenia

wszystkie szkolenia