Podstawy GIS (ArcGIS)

Dobry start

zegar

2 dni

kursanci

3-6

moneta

680,00 zł/dzień

*zniżki do 50%
*dofinansowanie

Czas
trwania:
2 dni

Ilość
osób:
3-6

Cena
680,00 zł
/dzień

Najbliższy
termin:

O szkoleniu

Szkolenie podstawowe, dotyczące technologii GIS, pozyskiwania oraz przetwarzania danych. W trakcie trwania kursu uczestnik pozna rodzaje danych przestrzennych wykorzystywanych w GIS, nauczy się tworzyć te dane, nadawać im odpowiednie układy współrzędnych, edytować je oraz wizualizować w celu stworzenia kompozycji mapowej. Zdobytą wiedzę można poszerzyć na kursie Kartografia i Analizy w ArcGIS.Dla kogo

Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają pracę w Systemach Informacji Geograficznej. Szkolenie dostarcza podstawowej wiedzy na temat technologii GIS, a także zasad przetwarzania i pozyskiwania danych.Cele kursu

 • Poznanie podstawowych zasad tworzenia Systemów Informacji Przestrzennej;
 • Zapoznanie się z danymi wykorzystywanymi w GIS;
 • Tworzenie nowych danych przestrzennych;
 • Praca z gotowymi kompozycjami mapowymi;
 • Tworzenie map;
 • Edycja danych.


Tematyka kursu

 • Zapoznanie się z aplikacjami programu ArcGIS: (ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox), dostosowywanie widoku programu, dodawanie / usuwanie danych, zarządzanie danymi;
 • Praca z aplikacją ArcMAp; wyświetlanie danych, nawigacja, zapoznanie się z pojęciami Widoku Danych oraz Widoku Kompozycji, nawigowanie Widoku Danych za pomocą zakładek, tworzenie nowych zakładek widoku, tworzenie plików warstw;
 • Przegląd danych rastrowych i wektorowych;
 • Edycja danych: tworzenie, modyfikacja i transformacja danych;
 • Wizualizacja danych na mapie: symbolizacja jakościowa i ilościowa, nadawanie etykiet obiektom;
 • Tabela Atrybutów: tworzenie i usuwanie pól atrybutowych, typy pól, kalkulator pola, obliczanie geometrii, statystyki;
 • Złączenia tabel;
 • Selekcja przestrzenna i atrybutowa;
 • Analizy bliskości — Buforowanie (Buffer);
 • Operacje: Wytnij, Przetnij, Sumuj;
 • Kalibracja rastra.


Instruktorzy

Nasi instruktorzy to praktycy, wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej — twórcy oraz aktywni użytkownicy oprogramowania GIS. Szkolenia prowadzimy od 2004 roku i niezmiennie cieszą się one popularnością oraz wysokimi ocenami uczestników. Na przestrzeni lat z naszych kursów korzystali pracownicy administracji, instytucji naukowych, firm i przedsiębiorstw oraz osoby prywatne.W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Indywidualne stanowisko pracy, zapewniamy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie;
 • Zajęcia w trybie warsztatowym, w małych grupach (maksymalnie 6 kursantów na 1 instruktora — co pozwala na indywidualne podejście i dopasowanie prowadzenia zajęć do potrzeb każdego uczestnika szkolenia).

pobierz/drukuj informacje

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go e-mailem na adres szkolenia@smallgis.pl.
Kontakt pod numerami telefonu: +48 506 640 536 i +48 506 640 759.


pobierz formularz zgłoszenia

wszystkie szkolenia