Podstawy GIS (QGIS)

Weź na cel Open Source

zegar

2 dni

kursanci

3-6

moneta

680,00 zł/dzień

*zniżki do 50%
*dofinansowanie

Czas
trwania:
2 dni

Ilość
osób:
3-6

Cena
680,00 zł
/dzień

Najbliższy
termin:

O szkoleniu

Podczas szkolenia — podobnie jak w trakcie kursu realizowanego w oparciu o oprogramowanie komercyjne ArcGIS ArcMAP firmy Esri, w trakcie zajęć uczestnik zapozna się z rodzajami danych przestrzennych wykorzystywanymi w GIS, nauczy się tworzyć te dane, nadawać im odpowiednie układy współrzędnych, edytować je oraz wizualizować w celu stworzenia kompozycji mapowej. Zdobytą w trakcie kursu wiedzę użytkownik może poszerzyć na kolejnych szkoleniach, ogólnych lub dziedzinowych.Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają pracę z Systemami Informacji Przestrzennej. Kurs dostarcza podstawowej wiedzy na temat technologii GIS, a także zasad pozyskiwania i przetwarzania danych z wykorzystaniem otwartego, darmowego oprogramowania QGIS.


Cele kursu

 • Poznanie podstawowych zasad tworzenia Systemów Informacji Przestrzennej;
 • Zapoznanie się z danymi wykorzystywanymi w GIS;
 • Tworzenie nowych danych przestrzennych;
 • Praca z gotowymi kompozycjami mapowymi;
 • Tworzenie map;
 • Edycja danych.


Tematyka kursu

 • Zapoznanie się z programem Quantum GIS;
 • Dostosowywanie widoku programu, dodawanie/usuwanie danych, zarządzanie danymi
 • Dane przestrzenne: tworzenie nowych zbiorów danych, klasy obiektów, zestawów danych wektorowych, import danych między klasami obiektów, geobazy, metadane;
 • Praca z gotowymi kompozycjami mapowymi;
 • Selekcja danych;
 • Praca z aplikacją Quantum GIS: wyświetlanie danych, nawigacja, zmiana układów współrzędnych.;
 • Nawigowanie za pomocą zakładek, tworzenie nowych zakładek widoku, tworzenie plików warstw;
 • Przegląd danych rastrowych i wektorowych;
 • Edycja danych: tworzenie danych, import danych z plików zewnętrznych, modyfikacja danych, transformacja danych, edycja tabeli atrybutów;
 • Narzędzia geoprocessingu: iloczyn, suma, różnica, agreguj, bufor;
 • Kalibracja zeskanowanych map;
 • Wizualizacja danych na mapie: sybolizacja jakościowa i ilościowa, metody podziału na klasy;
 • Tworzenie map: nadawanie etykiet obiektom, ustalenie własności wydruku, dodawanie elementów składowych do mapy, tworzenie siatek kartograficznych, zapis gotowych projektów do formatów zewnętrznych (PDF, JPG)


Instruktorzy

Nasi Instruktorzy to praktycy, wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej — twórcy oraz aktywni użytkownicy oprogramowania GIS. Szkolenia prowadzimy od 2004 roku i niezmiennie cieszą się one popularnością oraz wysokimi ocenami uczestników. Na przestrzeni lat z naszych kursów korzystali pracownicy administracji, instytucji naukowych, firm i przedsiębiorstw oraz osoby prywatne.W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Indywidualne stanowisko pracy, zapewniamy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie;
 • Zajęcia w trybie warsztatowym, w małych grupach (na jednego instruktora przypada maksymalnie 6 kursantów — co pozwala na indywidualne podejście i dopasowanie prowadzenia zajęć do potrzeb każdego uczestnika szkolenia)

pobierz/drukuj informacje

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go e-mailem na adres szkolenia@smallgis.pl.
Kontakt pod numerami telefonu: +48 506 640 536 i +48 506 640 759.


pobierz formularz zgłoszenia

wszystkie szkolenia