Wykorzystanie języka Python w GIS

Python nie gryzie...

zegar

3 lub 5 dni

kursanci

3-6

moneta

849,00 zł/dzień

*zniżki do 50%
*dofinansowanie

Czas
trwania:
3 lub 5 dni

Ilość
osób:
3-6

Cena
849,00 zł
/dzień

Najbliższy
termin:

SamllGIS - Wybierz szkolenie dla siebie

O szkoleniu

Zajęcia kierowane są do użytkowników systemów GIS pragnących pogłębić swoją wiedzę o aspekty związane z tworzeniem skryptów w języku Python, a znających ArcGIS lub QGIS co najmniej w zakresie podstaw geoprzetwarzania. Kurs pomoże uzyskać umiejętność automatyzacji przetwarzania dużych ilości danych lub wielokrotnie powtarzanych czynności.


Realizacja kursu może być dostosowana do preferencji uczestników w dwóch zakresach:

 • Środowiska pracy — kurs może być realizowany w oparciu o platformę Esri ArcGIS lub QGIS;
 • Czasu trwania szkolenia — kurs może być realizowany w trybie 3-dniowym lub 5-dniowym.


Dla kogo

Kurs skierowany jest do specjalistów każdej branży zajmujących się przetwarzaniem danych przestrzennych, niezależnie od ich tematyki.


Cele kursu

 • Zapoznanie z profesjonalnymi metodami zapisu danych przestrzennych;
 • Nabycie umiejętności wykorzystania funkcji udostępnianych przez geobazy do optymalizacji procesu zbierania danych;
 • Zapoznanie z narzędziami kontroli danych – kontrola topologii.


Tematyka kursu

Program kursu został podzielony na trzy wzajemnie zależne od siebie tematy:

 • Część 1: Zapoznanie z językiem Python / Wprowadzenie do programowania;
 • Część 2: Wykorzystanie języka Python w tworzeniu skryptow ArcGIS;
 • Część 3: Tworzenie własnych narzędzi ArcToolbox wykorzystujących skrypty w języku Python.

CZĘŚĆ 1
 • Omowienie składni języka Python;
 • Praktyczne przykłady tworzenia skryptów języka Python.

CZĘŚĆ 2
 • Omówienie przykładowych skryptów wykorzystujących język Python korzystając z konsoli ArcGIS;
 • Wprowadzenie do ArcPy;
 • Tworzenie skryptow wykorzystujących możliwości geoprzetwarzania w ArcGIS;
 • Rozbudowa wcześniejszych skryptów o automatyzm przetwarzania możliwy do uzyskania wyłącznie w połączeniu z językiem trzeciej generacji.

CZĘŚĆ 3
 • Zapoznanie z tworzeniem własnych narzędzi w ArcToolbox;
 • Utworzenie narzędzi których skrypty zostały wytworzone w poprzednim dniu;
 • Obsługa błędnych wartości wejściowych.


Instruktorzy

Nasi instruktorzy to praktycy, wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej — twórcy oraz aktywni użytkownicy oprogramowania GIS. Szkolenia prowadzimy od 2004 roku i niezmiennie cieszą się one popularnością oraz wysokimi ocenami uczestników. Na przestrzeni lat z naszych kursów korzystali pracownicy administracji publicznej, instytucji naukowych, firm i przedsiębiorstw oraz osoby prywatne.W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Indywidualne stanowisko pracy, zapewniamy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie;
 • Zajęcia w trybie warsztatowym, w małych grupach (na jednego instruktora przypada maksymalnie 6 kursantów — co pozwala na indywidualne podejście i dopasowanie prowadzenia zajęć do potrzeb każdego uczestnika szkolenia)

pobierz/drukuj informacje

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go e-mailem na adres szkolenia@smallgis.pl.
Kontakt pod numerami telefonu: +48 506 640 536 i +48 506 640 759.


pobierz formularz zgłoszenia

wszystkie szkolenia