Aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej

Aktualizacja LMN wcale nie musi być trudna!

zegar

4 dni

kursanci

3-6

moneta

680,00 zł/dzień

*zniżki do 50%
*dofinansowanie

Czas
trwania:
4 dni

Ilość
osób:
3-6

Cena
680,00 zł
/dzień

Najbliższy
termin:

Szkolenie przygotowujące do egzaminu ECDL w SmallGIS Szkolenia

O szkoleniu

Szkolenia Aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej organizowane są od 2006 roku i wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Tematyka szkoleń obejmuje zakres aktualizacji oraz bieżącą obsługę Leśnej Mapy Numerycznej przy użyciu profesjonalnych aplikacji ArcGIS ArcView firmy Esri oraz SprintMAP.LAS firmy SmallGIS. Szkolenie pozwala zdobyć i utrwalić wiedzę z podstaw GIS, a także rozwija umiejętności niezbędne do sprawnej i szybkiej aktualizacji LMN, spełniającej wymogi scentralizowanej bazy SILP.
UWAGA! W trakcie warsztatów uczestnik ma możliwość pracy na własnych danych!

WAŻNE! Program kursu uwzględnia tematykę dotyczącą zmian w sposobie aktualizacji Leśnej Mapy Numerycznej w związku z wejściem do użytku nowego standardu zapisu danych.Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Nadleśnictw bądź osób świadczących specjalistyczne usługi dla Lasów Państwowych.


Cele kursu

 • Urealnienie wykonania aktualizacji Leśnej Mapy Numerycznej w Nadleśnictwie;
 • Wykształcenie specjalistów GIS w Nadleśnictwach;
 • Podniesienie technologii GIS w Nadleśnictwach do rangi codziennego narzędzia;
 • Unifikacja Leśnej Mapy Numerycznej z najnowocześniejszą technologią GIS;
 • Kartograficzne i analityczne wykorzystanie LMN;
 • Prawidłowa interpretacja błędów raportowanych przez aplikację kontrolną.


Tematyka kursu

 • Zapoznanie się z technologią GIS (SIP – budowa i komponenty, GIS – funkcje i zakres zastosowania, cechy LMN);
 • Omówienie pakietu ArcGIS Desktop;
 • Omówienie technik obsługi i edycji danych (m.in. tworzenie nowych warstw i kodowanie atrybutów);
 • Wizualizacja danych przestrzennych (tworzenie projektu mapy, zmiana symbolizacji i etykietowania obiektów na mapie w oparciu o tabelę atrybutów);
 • Analizy przestrzenne na warstwach LMN;
 • Relacje przestrzenne (selekcja przestrzenna);
 • Źródła danych do aktualizacji (transformacja układów współrzędnych, kalibracja map rastrowych;
 • Pozyskanie materiałów ze źródeł geodezyjnych);
 • Omówienie budowy mapy zgodnie z SLMN;


Instruktorzy

Nasi instruktorzy to praktycy, wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej — twórcy oraz aktywni użytkownicy oprogramowania GIS. Szkolenia prowadzimy od 2004 roku i niezmiennie cieszą się one popularnością oraz wysokimi ocenami uczestników. Na przestrzeni lat z naszych kursów korzystali pracownicy administracji publicznej, instytucji naukowych, firm i przedsiębiorstw oraz osoby prywatne.W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Indywidualne stanowisko pracy, zapewniamy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie;
 • Zajęcia w trybie warsztatowym, w małych grupach (na jednego instruktora przypada maksymalnie 6 kursantów — co pozwala na indywidualne podejście i dopasowanie prowadzenia zajęć do potrzeb każdego uczestnika szkolenia)

pobierz/drukuj informacje

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go e-mailem na adres szkolenia@smallgis.pl.
Kontakt pod numerami telefonu: +48 506 640 536 i +48 506 640 759.


pobierz formularz zgłoszenia

wszystkie szkolenia