GIS dla Przyrodników i Ekologów

Z myślą o naturze

zegar

3 dni

kursanci

3-6

moneta

680,00 zł/dzień

*zniżki do 50%
*dofinansowanie

Czas
trwania:
3 dni

Ilość
osób:
3-6

Cena
680,00 zł
/dzień

Najbliższy
termin:

O szkoleniu

Program szkolenia, w którym splatają się różne problemy natury teoretycznej i technicznej pozwala zobrazować istotę oraz potrzebę stosowania technologii GIS w działaniach związanych z ochroną przyrody. Szeroki zakres tematyczny kursu uwzględnia ćwiczenia prowadzone zarówno w oparciu o dane dyskretne, jak i model ciągły, oddając w pełni zróżnicowany charakter pracy z danymi przestrzennymi. Podczas warsztatów realizowane są podstawowe zagadnienia związane z technologią pomiarową GPS/GNSS oraz możliwościami jej wykorzystania w ochronie środowiska. Część danych, analizowanych podczas szkolenia pozyskiwana jest w terenie - uczestnicy mają możliwość wykonania pomiarów stosując nowoczesne urządzenia GPS. Szkolenie realizowane jest w dwóch wariantach: w oparciu o oprogramowanie Esri ArcGIS lub w oparciu o oprogramowanie QGIS.Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do osób zawodowo zajmujących się działaniami związanymi z ochroną przyrody, które stosują lub chcą stosować w nich technologię GISCele kursu

 • Umożliwienie rozpoczęcia samodzielnej pracy z użyciem nowoczesnej technologii GIS/GPS w pracy inwentaryzacyjnej, planistycznej, badawczej i edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i środowiska;
 • Przedstawienie ogólnych zasad modelowania środowiska przyrodniczego w systemach GIS;
 • Administrowanie danymi przestrzennymi;
 • Rozwiązywanie zadań o charakterze poznawczym i edukacyjnym;
 • Optymalizacja procesów decyzyjnych w oparciu o analizy przestrzenne;
 • Zapoznanie się z zasadami tworzenia kompozycji mapowej, sposoby prezentacji wyników na mapach.


Tematyka kursu

 • Modelowanie środowiska przyrodniczego w bazach GIS:
  • Podstawy technologii GIS;
  • Oprogramowanie GIS;
  • Konstrukcja danych GIS (formaty danych), standardy danych przestrzennych.
 • Techniki GIS/GPS w inwentaryzacji zasobów przyrody:
  • Źródła danych geometrycznych w Polsce;
  • Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne;
  • Źródła danych opisowych.
 • Konfrontacja różnych aspektów działań człowieka i priorytetów przyrodniczych we wspólnej przestrzeni geograficznej:
  • Techniki nakładania warstw tematycznych;
  • Uzgadnianie układów współrzędnych;
  • Selekcja, wyszukiwanie informacji.
 • Techniki edycji danych GIS:
  • Narzędzia edycji danych;
  • Konstrukcja modeli danych.
 • Techniki prostych pomiarów GPS:
  • Zasady działania współczesnych systemów lokalizacji satelitarnej;
  • Planowanie misji pomiarowych;
  • Techniki pomiarów terenowych;
  • Opracowanie wyników pomiarów.
 • Techniki prowadzenia analiz i modelowania procesów:
  • Narzędzia analizy wektorowego modelu danych;
  • Modelowanie zmienności ciągłej;
  • Budowanie modeli automatycznego przetwarzania danych.
 • Techniki prezentacji kartograficznej wyników analiz:
  • Podstawowe narzędzia tworzenia map w aplikacjach GIS.


Instruktorzy

Nasi instruktorzy to praktycy, wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej — twórcy oraz aktywni użytkownicy oprogramowania GIS. Szkolenia prowadzimy od 2004 roku i niezmiennie cieszą się one popularnością oraz wysokimi ocenami uczestników. Na przestrzeni lat z naszych kursów korzystali pracownicy administracji publicznej, instytucji naukowych, firm i przedsiębiorstw oraz osoby prywatne.W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Indywidualne stanowisko pracy, zapewniamy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie;
 • Zajęcia w trybie warsztatowym, w małych grupach (maksymalnie 6 kursantów na 1 instruktora — co pozwala na indywidualne podejście i dopasowanie prowadzenia zajęć do potrzeb każdego uczestnika szkolenia)

pobierz/drukuj informacje

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go e-mailem na adres szkolenia@smallgis.pl.
Kontakt pod numerami telefonu: +48 506 640 536 i +48 506 640 759.


pobierz formularz zgłoszenia

wszystkie szkolenia