Monitoring przestrzeni gminy

Optymalizuj i oszczędzaj z GIS

zegar

3 dni

kursanci

3-6

moneta

680,00 zł/dzień

*zniżki do 50%
*dofinansowanie

Czas
trwania:
3 dni

Ilość
osób:
3-6

Cena
680,00 zł
/dzień

Najbliższy
termin:

O szkoleniu

Podczas szkolenia Monitoring przestrzeni gminy każdy z uczestników szkolenia nauczy się aspektów technicznych i  merytorycznych wykorzystania narzędzi GIS w celu gromadzenia informacji o stanie przestrzeni gminy, zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i prawnym. Uczestnik pozna narzędzia geoinformatyczne i zasoby zawierające dane przestrzenne do praktycznego zastosowania na rzecz społeczeństwa, środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. W trakcie kursu wykorzystywane jest darmowe oprogramowanie QGIS.Dla kogo

Kurs dedykowany jest, przede wszystkim pracownikom urzędów gmin i miast, pracownikom biur planowania przestrzennego, osobom zajmującym się tematyką planowania przestrzennego oraz wszystkim osobom zajmującym się przestrzennym ujęciem zagadnień.


Cele kursu

 • Nabycie umiejętności samodzielnej pracy z danymi przestrzennymi w zadaniach realizowanych na poziomie gminy (JST);
 • Wskazanie technik i narzędzi geomatycznych, pozwalających na okresowe gromadzenie informacji o stanie przestrzeni gminy pod kątem spełnianych warunków prawnych przez użytkowników oraz ocena potencjału ekonomicznego terenu;
 • Analiza znaczenia i roli monitoringu w planowaniu przestrzennym;
 • Poznanie zagadnień dotyczących systemowo-prawnych uwarunkowań i narzędzi prowadzenia monitoringu oraz ekonomicznych skutków złego planowania przestrzennego.


Tematyka kursu

 • Monitoring planowania przestrzennego;
 • Monitoring zmian w zabudowie;
 • Chłonność inwestycyjna terenu;
 • Monitoring zieleni;
 • Monitoring ukształtowania terenu;
 • Wykorzystanie monitoringu środowiska;
 • Monitoring zmian demograficznych i ekonomicznych;
 • Przygotowanie cyfrowej bazy danych przestrzennych na przykładzie wydanych decyzji WZ oraz ewidencji zabytków na terenie jednostki.


Instruktorzy

Nasi instruktorzy to praktycy, wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej — twórcy oraz aktywni użytkownicy oprogramowania GIS. Szkolenia prowadzimy od 2004 roku i niezmiennie cieszą się one popularnością oraz wysokimi ocenami uczestników. Na przestrzeni lat z naszych kursów korzystali pracownicy administracji publicznej, instytucji naukowych, firm i przedsiębiorstw oraz osoby prywatne.W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Indywidualne stanowisko pracy, zapewniamy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie;
 • Zajęcia w trybie warsztatowym, w małych grupach (na jednego instruktora przypada maksymalnie 6 kursantów — co pozwala na indywidualne podejście i dopasowanie prowadzenia zajęć do potrzeb każdego uczestnika szkolenia)

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go e-mailem na adres szkolenia@smallgis.pl.
Kontakt pod numerami telefonu: +48 506 640 536 i +48 506 640 759.


pobierz formularz zgłoszenia

wszystkie szkolenia