ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce

Zaprojektuj swoją przestrzeń w GIS...

zegar

4 dni

kursanci

3-6

moneta

680,00 zł/dzień

*zniżki do 50%
*dofinansowanie

Czas
trwania:
4 dni

Ilość
osób:
3-6

Cena
680,00 zł
/dzień

Najbliższy
termin:

O szkoleniu

Program kursu ArcGIS w Planowaniu Przestrzennym i Urbanistyce stworzony przez planistów na co dzień wykorzystujących w swojej działalności aplikacje GIS. W ramach kursu użytkownicy pozyskają zarówno wiedzę dotyczącą podstaw GIS, jak i zaawansowanego wykorzystania funkcjonalności aplikacji dla potrzeb planowania przestrzennego.Dla kogo

Kurs dedykowany jest osobom zajmującym się planowaniem przestrzennym i urbanistycznym, które zamierzają wzbogacić swój warsztat planistyczny poprzez wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej.Cele kursu

 • Poznanie podstawowych zasad dotyczących tworzenia opracowań planistycznych osadzonych w środowisku GIS;
 • Organizacja przestrzeni roboczej. Charakterystyka geobazy w kontekście dostępnych wariantów przechowywania i porządkowania danych;
 • Przygotowanie wykorzystywanych materiałów wyjściowych do pracy w środowisku GIS;
 • Integracja wszelkiego rodzaju danych wykorzystywanych w procesie tworzenia opracowań w ramach jednej geobazy;
 • Tworzenie i edycja danych przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w aplikacji;
 • Poznanie możliwości analitycznych aplikacji w zakresie obliczania wskaźników urbanistycznych;
 • Automatyzacja czynności z wykorzystaniem ModelBulider;
 • Korzystanie z sieciowych źródeł informacji. Serwery WMS i WFS przy sporządzaniu opracowań planistycznych;
 • Przygotowanie kompozycji dla sporządzanych opracowań do wydruku;
 • Zapoznanie z profesjonalnymi metodami zapisu danych przestrzennych;
 • Nabycie umiejętności wykorzystania funkcji udostępnianych przez geobazy do optymalizacji procesu zbierania danych.

Tematyka kursu

 • Rozpoczęcie pracy z aplikacją

  ArcMap i ArcCatalog;

 • Organizacja przestrzeni roboczej dla opracowań planistycznych;
 • Tworzenie struktury geobazy MPZP/Studium;
 • Zasilanie bazy danych — integracja danych wejściowych projektu w ramach geobazy;
 • Transformacje układów współrzędnych i odwzorowania w danych planistycznych;
 • Tworzenie i edycja obiektów zawartych w opracowaniach planistycznych;
 • Edycja i zarządzanie danymi atrybutowymi – struktura Tabeli Atrybutów;
 • Tworzenie i edycja geometrii wybranych obiektów stanowiących elementy rysunku planu miejscowego (w tym linie zabudowy oraz trójkątów widoczności);
 • Symbolizacja danych w opracowaniach planistycznych;
 • Symbolizacja dla danych rastrowych;
 • Symbolizacja dla danych wektorowych;
 • Etykietowanie warstw wektorowych;
 • Wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie tworzenia opracowań planistycznych;
 • Wykorzystanie narzędzi selekcji i tworzenia podzbiorów w procesie tworzenie opracowań planistycznych;
 • Obliczanie wskaźników urbanistycznych;
 • Redakcja mapy – przygotowanie rysunku planu;
 • Tworzenie kompozycji mapy;
 • Wykorzystanie danych 3D w opracowaniu dokumentów planistycznych – analizy:
  • Analizy ukształtowania i pokrycia terenu,
  • Wykorzystanie danych ze skaningu laserowego,
  • Analizy widoczności,
  • Analizy przestrzenne,
  • Prezentacja założeń planu / koncepcji zagospodarowania przestrzennegow postaci wizualizacji 3D, w środowisku ArcGIS.

Instruktorzy

Nasi instruktorzy to praktycy, wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej — twórcy oraz aktywni użytkownicy oprogramowania GIS. Szkolenia prowadzimy od 2004 roku i niezmiennie cieszą się one popularnością oraz wysokimi ocenami uczestników. Na przestrzeni lat z naszych kursów korzystali pracownicy administracji, instytucji naukowych, firm i przedsiębiorstw oraz osoby prywatne.W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Indywidualne stanowisko pracy, zapewniamy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie;
 • Zajęcia w trybie warsztatowym, w małych grupach (maksymalnie 6 kursantów na 1 instruktora — co pozwala na indywidualne podejście i dopasowanie prowadzenia zajęć do potrzeb każdego uczestnika szkolenia).

pobierz/drukuj informacje

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go e-mailem na adres szkolenia@smallgis.pl.
Kontakt pod numerami telefonu: +48 506 640 536 i +48 506 640 759.


pobierz formularz zgłoszenia

wszystkie szkolenia