Techniki pomiarów GNSS

Mierz wysoko!

zegar

3 dni

kursanci

3-6

moneta

680,00 zł/dzień

*zniżki do 50%
*dofinansowanie

Czas
trwania:
3 dni

Ilość
osób:
3-6

Cena
680,00 zł
/dzień

Najbliższy
termin:

O szkoleniu

Warsztaty pozwalają zoptymalizować wykorzystanie technologii GNSS w wielu aspektach prac terenowych związanych z pozyskaniem danych do systemów GIS. Uczestnik zapoznaje się z podstawami teoretycznymi funkcjonowania satelitarnych systemów pozycjonowania oraz poznaje zasady posługiwania się różnymi modelami odbiorników GPS, które dedykowane są zastosowaniom GIS. W trakcie warsztatów, wykorzystywanych jest kilka systemów oprogramowania, działających na urządzeniach mobilnych i współpracujących z oprogramowaniem typu Desktop. Zajęcia terenowe pozwalają nabyć praktyczne umiejętności w prowadzeniu pomiarów w realnych warunkach. Uczestnik poznaje sposoby podnoszenia precyzji pomiaru (EGNOS, DGPS, RTK, postprocessing), ćwiczy techniki opracowania wykonanych pomiarów oraz zapoznaje się z możliwościami wykorzystania ich w procesie aktualizacji baz danych GIS. Kurs może być prowadzony z wykorzystaniem następujących systemów oprogramowania (do wyboru w trakcie ustaleń po złożeniu zgłoszenia na szkolenie):

 • TopoXplorer
 • DigiTerra Explorer
 • ESRI ArcPad
 • Ashtech MobileMapper FieldDla kogo

Szkolenie skierowane jest do specjalistów różnych branż, pracujących z technologiami GIS/GPSCele kursu

 • Poznanie zasad funkcjonowania satelitarnych systemów określania pozycji;
 • Nabycie umiejętności:
  • przygotowania danych,
  • zaplanowania pomiarów,
  • opracowania wyników pomiarów;
 • Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia pomiarów GPS w realnych, zróżnicowanych warunkach terenowych;
 • Zdolność unifikacji danych z różnych źródeł z technologią GPS/GIS;
 • Poznanie funkcji oprogramowania specjalistycznego pomocnych w przygotowaniu i obróbce danych;
 • Przygotowanie specjalistów różnych branż do pracy z wykorzystaniem technologii GIS/GPS.


Tematyka kursu

 • Podstawy funkcjonowania satelitarnych systemów lokalizacyjnych;
 • Zasada działania odbiornika GPS:
  • pomiary kodowe i fazowe,
  • odbiorniki jedno- i dwuczęstotliwościowe;
 • Dokładność pomiarów i określające ją parametry:
  • parametry PDOP, GDOP, VDOP, TDOP,
  • refrakcja jonosferyczna i troposferyczna,
  • interferencja fal,
  • sposoby uzyskiwania wysokich dokładności — pomiary różnicowe (zasada pomiaru, redukcja błędów, postprocessing);
 • Układy odniesienia wykorzystywane w pomiarach satelitarnych:
  • sieć punktów stałych — osnowy - EUREF, POLREF,
  • przejscia między układami (transformacje),
  • sieć permanentnych stacji referencyjnych;
 • Wybrane modele odbiorników:
  • przegląd sprzętu i jego obsługa, oprogramowanie, akcesoria,
  • przykładowe urządzenia: MobileMapper 100, MobileMapper 10, odbiorniki oparte o palmtopy — zintegrowane i modularne;
 • Oprogramowanie użytkowe:
   ogólne przeznaczenie i opis podstawowych funkcji programów,
  • planowanie pomiarów — przewidywanie optymalnego czasu i warunków pomiaru,
  • optymalizacja parametrów pomiarów (zastosowanie poprawek korekcyjnych EGNOS, DGPS z protokołem Ntrip, ustawienia współczynników dokładności, wybór technik pomiarowych),
  • przygotowanie przestrzeni roboczej dla pomiaru — szablony i formularze zbierania danych;
 • Przygotowanie podkładów mapowych i konfiguracja projektów:
  • tematyczne mapy wektorowe,
  • mapy rastrowe — topograficzne i ortofotomapy,
  • dane opisowe;
 • Pomiary terenowe — praktyczne stosowanie różnych technik pomiarów:
  • pomiary poligonowe,
  • pomiary inwentaryzacyjne obiektów liniowych i punktowych (drogi, szlaki, obiekty przyrodnicze),
  • tyczenie linii,
  • wspomaganie pomiarów GPS pomiarami wykonywanymi dalmierzem laserowym;
 • Opracowanie wykonanych pomiarów:
   podnoszenie precyzji pomiarów z wykorzystaniem danych dostępnych w Internecie z referencyjnych stacji permanentnych,
  • elementy aktualizacji baz GIS z użyciem pomiarów GPS,,
  • obróbka pomiarów na inne potrzeby przetwarzania.


Instruktorzy

Nasi instruktorzy to praktycy, wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej — twórcy oraz aktywni użytkownicy oprogramowania GIS. Szkolenia prowadzimy od 2004 roku i niezmiennie cieszą się one popularnością oraz wysokimi ocenami uczestników. Na przestrzeni lat z naszych kursów korzystali pracownicy administracji publicznej, instytucji naukowych, firm i przedsiębiorstw oraz osoby prywatne.W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Indywidualne stanowisko pracy, zapewniamy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie;
 • Zajęcia w trybie warsztatowym, w małych grupach (maksymalnie 6 kursantów na 1 instruktora — co pozwala na indywidualne podejście i dopasowanie prowadzenia zajęć do potrzeb każdego uczestnika szkolenia).

pobierz/drukuj informacje

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go e-mailem na adres szkolenia@smallgis.pl.
Kontakt pod numerami telefonu: +48 506 640 536 i +48 506 640 759.


pobierz formularz zgłoszenia

wszystkie szkolenia